Copyright?

Over rechten en zo.

Mijn werk valt onder de Creative Commons licentie tenzij anders vermeld.
Dit houdt in dat mijn werk verspreid mag worden onder de volgende voorwaarden:

1. vermelding van de bron inclusief vermelding van deze website
2. melding van het gebruik aan mij door middel van een email aan e.a.verheij@gmail.com
3. het werk niet gebruikt mag worden in nieuw werk zonder mijn uitdrukkelijke toestemming

Eva Verheij
Oktober 2012